Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 840 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1931 r. w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-12-18
Data wydania:1931-11-13
Data wejscia w życie:1931-12-18
Data obowiązywania:1931-12-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 840 z 1931Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 840 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 843 z 19311931-12-18

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 grudnia 1931 r. o sprostowaniu błędu w tekście załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 842 z 19311931-12-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1931 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uprawnienia robotników sezonowych do korzystania ze świadczeń zabezpieczeniowych w okresie sezonu martwego 1931/32 roku.

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 841 z 19311931-12-18

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 1 grudnia 1931 r. o zmianie w rozporządzeniu z dnia 21 października 1921 r. w sprawie ceł wywozowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 839 z 19311931-12-18

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1931 r. w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 838 z 19311931-12-18

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 października 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentów ratyfikacyjnych protokółów konwencji urządzającej żeglugę powietrzną z dnia 13 października 1919 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 837 z 19311931-12-18

  Protokóły: dotyczący zmiany w art. 5 konwencji urządzającej żeglugę powietrzną z dnia 13 października 1919 r., podpisany w Londynie dnia 27 października 1922 r.; dotyczący zmiany art. 34 powyższej konwencji, podpisany w Londynie dnia 30 czerwca 1923 r.; dotyczący zmian w artykułach 3, 5, 7, 15, 34, 37, 41, 42 i w klauzulach końcowych powyższej konwencji, podpisany w Paryżu dnia 15 czerwca 1929 r.; dotyczący zmian w artykułach 34 i 40 powyższej konwencji, podpisany w Paryżu dnia 11 grudnia 1929 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 279

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Kolejnictwa.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-29 poz. 652

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-11 poz. 1142

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

 • Monitor Polski 2001 nr 21 poz. 328

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2001 r. oddająca hołd uczestnikom Poznańskiego Czerwca.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-13 poz. 975

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.