Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 868 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1931 r. w sprawie opłaty stemplowej od obrotu papierów wartościowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-12-29
Data wydania:1931-12-15
Data wejscia w życie:1932-01-01
Data obowiązywania:1931-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 868 z 1931Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 868 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 876 z 19311931-12-29

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 grudnia 1931 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowego porozumienia, dotyczącego wywozu skór, podpisanego wraz z odnośnym protokółem porozumienia w Genewie, dnia 11 lipca 1928 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 875 z 19311931-12-29

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 grudnia 1931 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowego porozumienia, dotyczącego wywozu kości, podpisanego wraz z odnośnym protokółem porozumienia w Genewie, dnia 11 lipca 1928 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 874 z 19311931-12-29

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 grudnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Osad Cieśninowych, Skonfederowanych Państw Malajskich oraz nieskonfederowanych Państw Malajskich Johore, Kedah, Kelantan i Perlis do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 873 z 19311931-12-29

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 grudnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Iraku do konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 872 z 19311931-12-29

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 grudnia 1931 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 29 marca 1929 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy narzędzi mierniczych niektórych rodzajów przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 871 z 19311931-12-29

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 grudnia 1931 r. o ulgach celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 870 z 19311931-12-29

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 grudnia 1931 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 869 z 19311931-12-29

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 grudnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 867 z 19311931-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o zniesieniu powiatu kosowskiego w województwie poleskiem i utworzeniu z jego terytorjum powiatu iwacewickiego z siedzibą władz powiatowych w Iwacewiczach w temże województwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 866 z 19311931-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie ustalenia ceny monopolowej za spirytus, który będzie odpędzony i dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w ciągu kampanji gorzelniczej 1931/32 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 865 z 19311931-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 946

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju, zakresu, terminów oraz częstotliwości przekazywania informacji przez spółkę prowadzącą giełdę

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-13 poz. 1356

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie określenia sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-29 poz. 293

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wynagrodzeń i premii pracowników urzędów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i jego zastępców.

 • Komunikat UE z 2008-11-06 nr 282 poz. 315

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej (...)

 • Komunikat UE z 2008-11-06 nr 282 poz. 315

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 14listopada 2007 r. wcelu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.