Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 88 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, dotyczącej ubezpieczenia na starość, na wypadek niezdolności do pracy i śmierci robotników i pracowników umysłowych, zatrudnionych w górnictwie, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1929 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-03-04
Data wydania:1931-02-03
Data wejscia w życie:1931-03-04
Data obowiązywania:1931-03-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 88 z 1931Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 88 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 96 z 19311931-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zmianie granic gminy miejskiej Wysokie - Mazowieckie w powiecie wysoko-mazowieckim, województwie białostockiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 95 z 19311931-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zmianie granic powiatów stopnickiego i pińczowskiego w województwie kieleckiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 94 z 19311931-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zmianie granic powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego w województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 93 z 19311931-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Żelazno w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 92 z 19311931-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Lisewo w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 91 z 19311931-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Podlaski Wysokie w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 90 z 19311931-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Mały Przełęk i obszaru dworskiego Wielki Przełęk i o utworzeniu gminy wiejskiej Przełęk w powiecie działdowskim, województwie pomorskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 89 z 19311931-03-04

  Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską o uregulowaniu długu wojennego Polski wobec Francji, podpisanego w Paryżu dnia 24 stycznia 1930 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 87 z 19311931-03-04

  Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji: 1) konwencji weterynaryjnej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 r. wraz z aneksami I, II, III i wzorem świadectwa w wypadku przerwania transportu zwierząt, 2) noty rządu Francuskiego z dnia 16 stycznia 1930 r. z dołączonym do niej wzorem zaświadczenia sanitarnego dla wywożonych zwierząt, zastępującym powyższy aneks I, i 3) noty Rządu Polskiego z dnia 28 stycznia 1930 r., dotyczącej tegoż zaświadczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 86 z 19311931-03-04

  Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji: 1) konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 r. wraz z dołączonemi do niej listami towarów A, B, C, D, protokółem podpisania i załącznikiem do art. 15 konwencji, oraz 2) not, wymienionych 6 i 16 stycznia 1930 r. pomiędzy Rządem Polskim a Francuskim w sprawie odroczenia stosowania postanowienia art. 22 powyższej konwencji handlowej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-12 poz. 1644

  Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-27 poz. 967

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-19 poz. 1074

  Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-24 poz. 803

  Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej działalności EBI w Polsce, podpisanej w Warszawie dnia 1 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1521

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.