Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 89 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską o uregulowaniu długu wojennego Polski wobec Francji, podpisanego w Paryżu dnia 24 stycznia 1930 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-03-04
Data wydania:1931-02-03
Data wejscia w życie:1931-03-04
Data obowiązywania:1931-03-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 89 z 1931Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 89 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 96 z 19311931-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zmianie granic gminy miejskiej Wysokie - Mazowieckie w powiecie wysoko-mazowieckim, województwie białostockiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 95 z 19311931-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zmianie granic powiatów stopnickiego i pińczowskiego w województwie kieleckiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 94 z 19311931-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zmianie granic powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego w województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 93 z 19311931-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Żelazno w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 92 z 19311931-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Lisewo w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 91 z 19311931-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Podlaski Wysokie w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 90 z 19311931-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Mały Przełęk i obszaru dworskiego Wielki Przełęk i o utworzeniu gminy wiejskiej Przełęk w powiecie działdowskim, województwie pomorskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 88 z 19311931-03-04

  Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, dotyczącej ubezpieczenia na starość, na wypadek niezdolności do pracy i śmierci robotników i pracowników umysłowych, zatrudnionych w górnictwie, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1929 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 87 z 19311931-03-04

  Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji: 1) konwencji weterynaryjnej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 r. wraz z aneksami I, II, III i wzorem świadectwa w wypadku przerwania transportu zwierząt, 2) noty rządu Francuskiego z dnia 16 stycznia 1930 r. z dołączonym do niej wzorem zaświadczenia sanitarnego dla wywożonych zwierząt, zastępującym powyższy aneks I, i 3) noty Rządu Polskiego z dnia 28 stycznia 1930 r., dotyczącej tegoż zaświadczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 86 z 19311931-03-04

  Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji: 1) konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 r. wraz z dołączonemi do niej listami towarów A, B, C, D, protokółem podpisania i załącznikiem do art. 15 konwencji, oraz 2) not, wymienionych 6 i 16 stycznia 1930 r. pomiędzy Rządem Polskim a Francuskim w sprawie odroczenia stosowania postanowienia art. 22 powyższej konwencji handlowej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-17 poz. 1451

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 1991-10-17 poz. 454

  Ustawa z dnia 18 października 1991 r. o ratyfikacji traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-14 poz. 52

  Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-19 poz. 164

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, podpisanego w Warszawie dnia 9 maja 2007 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-18 poz. 1232

  Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.