Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 99 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie wprowadzania (przywozu) i przeprowadzania (przewozu) z zagranicy psów i kotów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-03-06
Data wydania:1930-09-10
Data wejscia w życie:1931-03-06
Data obowiązywania:1931-03-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 99 z 1931Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 99 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 105 z 19311931-03-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rumunję międzynarodowej konwencji dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 104 z 19311931-03-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 listopada 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgję międzynarodowej konwencji dotyczącej bezrobocia, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 103 z 19311931-03-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 listopada 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Łotwę międzynarodowej konwencji dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 102 z 19311931-03-06

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1931 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych taryfy ogólnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 101 z 19311931-03-06

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 lutego 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 100 z 19311931-03-06

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 15 stycznia 1931 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 29 września 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 98 z 19311931-03-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1931 r. w sprawie wprowadzenia przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 97 z 19311931-03-06

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 lutego 1931 r. o zmianie okręgów sądów okręgowych w Grodnie, Nowogródku i Wilnie.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-22 poz. 850

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie kontroli przez organy celne przywożonych z zagranicy i przewożonych psów i kotów

 • Legislacja UE z 2005-01-29 nr 27 poz. 48

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. wprowadzająca w życie dyrektywę Rady 92/65/EWG w odniesieniu do warunków przywozu kotów, psów i fretek (...)

 • Legislacja UE z 2004-12-08 nr 361 poz. 40

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiająca warunki przemieszczania o charakterze niehandlowym z państw trzecich do Wspólnoty młodych psów (...)

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-23 poz. 1633

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

 • Komunikat UE z 2008-06-12 nr 146 poz. 86

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 czerwca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.