Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 106 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Polsko-Niemiecki układ waloryzacyjny, podpisany w Berlinie dnia 5 lipca 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.).

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-03-07
Data wydania:1931-02-10
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:1931-03-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 106 z 1931Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 106 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 111 z 19311931-03-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-niemieckiego układu w sprawie uregulowania stosunków prawnych Niemieckiego Zakładu Listów Zastawnych w Poznaniu, podpisanego wraz z protokółem końcowym i protokółem obrad końcowych w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 110 z 19311931-03-07

  Układ polsko-niemiecki w sprawie uregulowania stosunków prawnych Niemieckiego Zakładu Listów Zastawnych w Poznaniu, podpisany w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.).

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 109 z 19311931-03-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-niemieckiego układu w sprawie kas oszczędności, podpisanego wraz z protokółem końcowym i protokółem obrad końcowych w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 108 z 19311931-03-07

  Układ polsko-niemiecki w sprawie kas oszczędności, podpisany w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.).

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 107 z 19311931-03-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-niemieckiego układu waloryzacyjnego, podpisanego wraz z protokółami końcowemi w Berlinie dnia 5 lipca 1928 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

  Zarząd spółki akcyjnej rozwiązał za trzymiesięcznym wypowiedzeniem zakładowy układ zbiorowy pracy. Układ ten wygasa w dniu 30 kwietnia 2004 r. Spółka od lipca tego (...)

 • Wierzytelność zabezpieczona hipoteką a układ

  Czy wierzytelność zabezpieczona hipoteką przymusową kaucyjną może wejść do układu, jeżeli wpis został dokonany dnia 1 sierpnia, na podstawie wniosku z dnia 20 stycznia, (...)

 • Przepisy regulujące umowę sprzedaży

  Jakie regulacje obowiązują w sytuacji, gdy firma sprzedająca nie dysponuje Ogólnymi Warunkami Sprzedaży? Czy jest to Kodeks Cywilny?

 • Podatek od emerytury wysyłanej za granicę Polski

  Mojej mamie mieszkającej w Niemczech przesyłana jest emerytura z Polski, przeliczona na tamtejszą walutę. Od marca 2005 r. pomniejszana ona jest o podatek. Na jakiej podstawie (...)

 • Zmiana nazwiska na nazwisko dziadków

  Moi dziadkowie przybyli do Polski z nazwiskiem niemieckim i pradziadkowie byli Niemcami. Po przybyciu do Polski dziadkowie zmienili nazwisko na polskie. Czy ja-wnuczka mogłabym (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1526

  Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-05 poz. 1455

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze, dnia 29 sierpnia 1931 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-15 poz. 1253

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych, zawartym dnia 17 lutego 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-04 poz. 149

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-09 poz. 1916

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.