Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 150 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministrów Robót Publicznych i Skarbu z dnia 17 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-03-25
Data wydania:1931-03-17
Data wejscia w życie:1931-04-01
Data obowiązywania:1931-03-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 150 z 1931Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 150 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 153 z 19311931-03-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rumunję międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 r. w Genewie na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 152 z 19311931-03-25

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 14 marca 1931 r. w sprawie uzupełnienia wykazu przedsiębiorstw, wymienionych w art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ulgach dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 151 z 19311931-03-25

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lutego 1931 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1927 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych i podległych izbom urzędów skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 149 z 19311931-03-25

  Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji traktatu gwarancyjnego między Polską a Rumunją, podpisanego w Genewie dnia 15 stycznia 1931 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 1999 nr 26 poz. 392

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1998 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-12 poz. 914

  Ustawa z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-27 poz. 467

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1071

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Krajowego z tytułu prowadzenia Krajowego Funduszu Drogowego

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1543

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.