Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 168 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-03-28
Data wydania:1931-03-17
Data wejscia w życie:1931-03-28
Data obowiązywania:1931-03-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 168 z 1931Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 168 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 187 z 19311931-03-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 20 marca 1931 r. o uchyleniu rozporządzenia z dnia 12 czerwca 1929 r. w sprawie obniżenia wkładek zakładów pracy oraz podwyższenia norm zasiłków, ustanowionych w ustawie z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 186 z 19311931-03-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Państwowego Banku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 185 z 19311931-03-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1931 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1928 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 184 z 19311931-03-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1931 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 1926 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 183 z 19311931-03-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Łapy w powiecie wysoko-mazowieckim, województwie białostockiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 182 z 19311931-03-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Jasła w powiecie jasielskim, województwie krakowskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 181 z 19311931-03-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zmianie granic miasta Grabowa w powiecie ostrzeszowskim, województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 180 z 19311931-03-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zmianie granic obszarów dworskich Chocicza i Sabaszczewo w powiecie średzkim, województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 179 z 19311931-03-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Tuczki w powiecie działdowskim, województwie pomorskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 178 z 19311931-03-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Świnków w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 177 z 19311931-03-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszarów dworskich Świba i Świbica w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 176 z 19311931-03-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Sikorzyno i o utworzeniu z jego terytorjum gminy wiejskiej tej samej nazwy w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 175 z 19311931-03-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Nowawieś w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 174 z 19311931-03-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Elżbieciny, Góździn, Rataje i Ruchocice w powiecie wolsztyńskim, województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 173 z 19311931-03-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Krążkowy w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 172 z 19311931-03-28

  Ustawa z dnia 20 marca 1931 r. o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 171 z 19311931-03-28

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o opłacie od kart do gry.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 170 z 19311931-03-28

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 169 z 19311931-03-28

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. upoważniająca Ministra Skarbu do udzielenia pożyczki Państwowemu Funduszowi Drogowemu.

zamów dokument

Porady prawne

 • Domek letniskowy a podatek od nieruchomości

  Czy gmina ma prawo do pobierania podatku od nieruchomości letniskowej w wysokości 5,78 zł/m2 w sytuacji, gdy jestem zameldowany na tej nieruchomości i zamieszkuję w sposób (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • Okres wypowiedzenia umowy

  W umowie o współpracy mam zapis, że każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. (...)

 • Opodatkowanie gruntu pod stawami

  Dzierżawimy (zwykła umowa; konserwator zabytków nie wyraził zgody abyśmy otrzymali ten grunt w użytkowanie wieczyste) od gminy grunt leżący na terenie zabytkowego (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1926

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie przekazania Wojewódzkim Sądom Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach rozpoznawania spraw z obszaru województwa lubuskiego i świętokrzyskiego należących do właściwości Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Poznaniu i Krakowie

 • Monitor Polski 2011 nr 95 poz. 961

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 55 poz. 755

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 68 poz. 679

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 68 poz. 956

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.