Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 194 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie zapewnienia czasowych mieszkań i pomieszczeń dla zwolnionych robotników rolnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-03-31
Data wydania:1931-03-21
Data wejscia w życie:1931-03-31
Data obowiązywania:1931-03-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 194 z 1931Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 194 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 202 z 19311931-04-01

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 marca 1931 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 201 z 19311931-04-01

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 204 z 19311931-03-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 stycznia 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarję, Czechosłowację i Litwę konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 203 z 19311931-03-31

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 marca 1931 r. o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 23 lutego 1931 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie ceł wywozowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 199 z 19311931-03-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów z dnia 7 marca 1931 r. o protestowaniu weksli przez urzędy i agencje pocztowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 198 z 19311931-03-31

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 marca 1931 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 sierpnia 1928 r. o opłatach za czynności urzędów miar.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 197 z 19311931-03-31

  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 11 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu w sprawie mieszkań nauczycieli publicznych szkół powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 196 z 19311931-03-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1931 r. o pokrywaniu kosztów leczenia ubogich w szpitalach publicznych na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 193 z 19311931-03-31

  Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o zmianie i uzupełnieniu niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o zaopatrzeniu byłych skazańców politycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 192 z 19311931-03-31

  Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. uzupełniającego art. 24 ustawy o państwowym podatku dochodowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 200 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie zleceń pocztowych w obrocie wewnętrznym.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 195 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1931 r. o zakładach leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 206 z 1931

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 lutego 1931 r. w sprawie przystąpienia Wolnego Miasta Gdańska do umowy handlowej między Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisanej w Teheranie dnia 19 marca 1927 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 205 z 1931

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 stycznia 1931 r. w sprawie przystąpienia Kongo Belgijskiego i terytorjów znajdujących się pod mandatem Belgji do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Kasa fiskalna a najem mieszkań

  Przewiduję, że w roku 2011 uzyskam dochód 50 000 zł (dochód roczny) z wynajmu mieszkań. Czy w tym przypadku muszę kupić i zainstalować kasę fiskalną?

 • Szerokość drzwi do ubikacji publicznej

  Jaką minimalną szerokość muszą mieć drzwi w pomieszczeniach WC ogólnodostępnych w budynkach administracji publicznej? Czy samorządy mają pod tym względem ustawowe (...)

 • Wymagania dla drzwi wejściowych do budynku

  Czy jest jakiś przepis prawny, jeżeli tak to jaki, który zobowiązuje wykonawcę budynku do wyposażenia lokalu mieszkalnego (do którego wejście jest bezpośrednio z (...)

 • VAT od wynajmu mieszkań

  Wynajmuję kilka mieszkań, do chwili obecnej nie płaciłem podatku VAT. Jakie warunki muszę spełnić w roku 2014, aby od najmu mieszkań w dalszym ciągu nie płacić (...)

 • Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - organ

  Kto wydaje decyzję o wyłączeniu działki z gruntów rolnych?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2001 nr 11 poz. 180

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Austriackim Rządem Federalnym o współpracy w dziedzinie dobrowolnych świadczeń Republiki Austrii na rzecz byłych robotników niewolniczych i robotników przymusowych reżimu narodowosocjalistycznego, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 października 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-14 poz. 1138

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-26 poz. 211

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych

 • Komunikat UE z 2009-08-06 nr 184 poz. 122

  Spisy powszechne ludności i mieszkań ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia (...)

 • Komunikat UE z 2009-08-06 nr 184 poz. 122

  P6_TC1-COD(2007)0032Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 lutego 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (we) (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.