Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 208 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 16 marca 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę w imieniu własnem i w imieniu W.M. Gdańska dokumentu ratyfikacyjnego układu w sprawie uregulowania połowu gladys (Pleuronectes Platessa) i fląder (Pleurobectes Flesus) na morzu Bałtyckiem i protokółu końcowego, podpisanych w Berlinie dnia 17 grudnia 1929 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-04-03
Data wydania:1931-03-16
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:1931-04-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 208 z 1931Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 208 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 213 z 19311931-04-03

  Rozporządzenie Ministrów: Robót Publicznych i Skarbu z dnia 17 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania art. 7 ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 212 z 19311931-04-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 marca 1931 r. w sprawie notyfikacji Rządowi Portugalskiemu o ratyfikacji porozumienia między Polską a Portugalją o wzajemnem uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych, podpisanego w Lizbonie dnia 27 sierpnia 1930 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 211 z 19311931-04-03

  Porozumienie między Polską a Portugalją dotyczące wzajemnego uznawania okrętowych świadectw pomiarowych, podpisane w Lizbonie, dnia 27 sierpnia 1930 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 210 z 19311931-04-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych tymczasowego układu handlowego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 22 grudnia 1927 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 209 z 19311931-04-03

  Tymczasowy układ handlowy między Polską i Łotwą, podpisany w Rydze dnia 22 grudnia 1927 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1929 r.).

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 207 z 19311931-04-03

  Układ w sprawie uregulowania połowu gladys (Pleuronectes platessa) i fląder (Pleuronectes flesus) na morzu Bałtyckiem podpisany w Berlinie, dnia 17 grudnia 1929 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2008-07-15 nr 186 poz. 41

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej (...)

 • Legislacja UE z 2006-05-30 nr 143 poz. 1

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską (...)

 • Legislacja UE z 2009-04-28 nr 107 poz. 165

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-21 poz. 1435

  Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzona w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r., oraz decyzja Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu, ustanowionego Umową o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, w sprawie dodatkowych koncesji udzielonych przez Polskę w imporcie produktów rolnych pochodzących z Estonii, sporządzona w Tallinie dnia 14 lipca 2000 r.

 • Legislacja UE z 2005-10-10 nr 265 poz. 1

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.