Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 364 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 17 maja 1930 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-05-01
Data wydania:1931-04-29
Data wejscia w życie:1931-05-01
Data obowiązywania:1931-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 364 z 1931Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 364 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 369 z 19311931-05-01

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 kwietnia 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 12 lutego 1929 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 368 z 19311931-05-01

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie podpisania przez Estonję protokółu, dotyczącego uzyskania mocy obowiązującej przez międzynarodową konwencję opjumową, podpisana w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 367 z 19311931-05-01

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Włoski rozciągnięcia konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. na kolonje i posiadłości włoskie.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 366 z 19311931-05-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie puławskim w okręgu sądu okręgowego w Lublinie.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 365 z 19311931-05-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1931 r. o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie przeniesienia siedziby sądu grodzkiego ze Strykowa do Głowna w powiecie brzezińskim, w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 363 z 19311931-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 marca 1931 r. o tępieniu ostu.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 362 z 19311931-05-01

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 kwietnia 1931 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 361 z 19311931-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1931 r. w sprawie obniżenia kar za zwłokę przy egzekucjach należności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 360 z 19311931-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Ligota i Zmyślona Ligocka w powiecie ostrzeszowskim, województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 359 z 19311931-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic województwa nowogródzkiego i białostockiego.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-01-08 poz. 23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz wzoru wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1930

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-05 poz. 778

  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT"

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-28 poz. 178

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Biura Rzecznika Ubezpieczonych, niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-19 poz. 476

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.