Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 457 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o zastosowaniu uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-06-27
Data wydania:1931-06-06
Data wejscia w życie:1931-06-27
Data obowiązywania:1931-06-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 457 z 1931Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 457 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 460 z 19311931-06-27

  Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 459 z 19311931-06-27

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 maja 1931 r. o podwyższeniu poręki państwowej za wkłady oszczędnościowe złożone w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 458 z 19311931-06-27

  Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Skarbu z dnia 10 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Poczt i Telegrafów, zmieniające rozporządzenie z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie wykonania ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 456 z 19311931-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1931 r. w sprawie strawnego i drogowego dla organów sądowych w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 455 z 19311931-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie lubomelskim w okręgu sądu okręgowego w Łucku.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 454 z 19311931-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie drohickim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 453 z 19311931-06-27

  Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Komunikacji, Pracy i Opieki Społecznej oraz Przemysłu i Handlu z dnia 23 maja 1931 r. o godzinach otwarcia miejsc zawodowej sprzedaży oraz bufetów i zakładów fryzjerskich w obrębie dworców kolejowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 452 z 19311931-06-27

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 maja 1931 r. o warunkach i zasadach, obowiązujących przy wysyłaniu przesyłek, zwolnionych od opłaty pocztowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 451 z 19311931-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1931 r. w sprawie wstrzymania wypłaty specjalnego dodatku mundurowego dla urzędników kontroli skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 450 z 19311931-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1931 r. o likwidacji Krajowego Patronatu Rękodzieł i Drobnego Przemysłu w b. Tymczasowym Wydziale Samorządowym we Lwowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 448 z 19311931-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1931 r. o zaliczeniu osady (miasteczka) Lachowicze w powiecie baranowickim, województwie nowogródzkiem w poczet miast i włączeniu do nowoutworzonego miasta niektórych osiedli.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 449 z 1931

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Siedlec w powiecie siedleckim, województwie lubelskiem.

zamów dokument

Porady prawne

 • Grunty oddane Skarbowi Państwa w zamian za rentę

  Jakie przepisy regulują zwrot siedliska (gospodarstwa rolnego) oddanego swego czasu za rentę?

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Definicja kwalifikacji rolniczych

  Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego stanowi, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie (...)

 • Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych

  W 1993 r. zmarł spadkodawca, który pozostawił testament. Do dziedziczenia gospodarstwa powołał 3 dzieci, postępowanie spadkowe odbyło się 2001 r. Spadkobiercy nie (...)

 • Kwalifikacje rolnicze

  Czy zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego ziemię rolną mogą zakupić wyłącznie rolnicy lub osoby z rolniczym wykształceniem średnim lub wyższym rolniczym, (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.