Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 468 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 19 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-06-30
Data wydania:1931-06-19
Data wejscia w życie:1931-08-01
Data obowiązywania:1931-06-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 468 z 1931Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 468 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 474 z 19311931-06-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 czerwca 1931 r. w sprawie podpisania przez Republikę San Domingo protokółu, dotyczącego uzyskania mocy obowiązującej przez międzynarodową konwencję opjumową, podpisaną w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 473 z 19311931-06-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 maja 1931 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 472 z 19311931-06-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 maja 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Estonją, podpisanego w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r., oraz do protokółu dodatkowego do tegoż traktatu, podpisanego w Tallinnie dnia 5 lipca 1929 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 471 z 19311931-06-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 maja 1931 r. w sprawie przystąpienia Norwegji do konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 470 z 19311931-06-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 1930 r. w sprawie złożenia przez Luksemburg dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania statutu stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej z dnia 16 grudnia 1920 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 469 z 19311931-06-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 października 1930 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Salvador dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1920 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 467 z 19311931-06-30

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 czerwca 1931 r. o ulgach celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 466 z 19311931-06-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 czerwca 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwie: śląskiem i kieleckiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 465 z 19311931-06-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 1931 r. w sprawie przeniesienia siedziby sądu grodzkiego z Głowna do Strykowa w powiecie brzezińskim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 464 z 19311931-06-30

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 463 z 19311931-06-30

  Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 27 maja 1931 r. o zniesieniu urzędu budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 462 z 19311931-06-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Jugosławją z dnia 23 października 1922 r., podpisanego w Warszawie dnia 31 sierpnia 1930 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 461 z 19311931-06-30

  Protokół dodatkowy do konwencji handlowej zawartej pomiędzy Polską a Jugosławją dnia 23 października 1922 r., podpisany w Warszawie dnia 31 sierpnia 1930 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 1931 r.).

zamów dokument

Porady prawne

 • Przeniesienie sprawy do innego sądu

  W jednym sądzie gospodarczym na terenie działania powoda toczy się postępowanie. W związku z dużą odległością chcemy przenieść sprawę do sądu w mieście gdzie (...)

 • Właściwość miejscowa urzędu skarbowego

  Według jakiej właściwości urzędu skarbowego należy zapłacić podatek od spadku jeśli część spadku należy do właściwości jednego urzędu (rachunek bankowy spadkodawcy), (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Właściwość urzędu dla zagranicznego wspólnika

  Dywidenda za 2005 r. została wypłacona osobie fizycznej - zagranicznemu wspólnikowi sp. z o.o. 9.06.2006 r. Spółka ma siedzibę w Szczecinie. Do jakiego urzędu skarbowego: (...)

 • Woźny jako pracownik samorządowy

  Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-08 poz. 1413

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

 • Dziennik Ustaw z 2005-07-22 poz. 1137

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-30 poz. 634

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-18 poz. 1423

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.