Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 541 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1931 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma).

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-07-31
Data wydania:1931-07-21
Data wejscia w życie:1931-07-31
Data obowiązywania:1931-07-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 541 z 1931Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 541 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 545 z 19311931-07-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 czerwca 1931 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Brytyjski w imieniu Kolonji i Protektoratu Gambji, Protektoratu Uganda i Terytorjum Mandatowego Tanganajki przystąpienia do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie, dnia 30 września 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 544 z 19311931-07-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 lipca 1931 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany taryfy opłat konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 543 z 19311931-07-31

  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 9 lipca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 542 z 19311931-07-31

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1931 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Łucku.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 540 z 19311931-07-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 1931 r. o przekazaniu wojewodom i Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych, wynikających z art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 539 z 19311931-07-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Puków i Dubryniów w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 537 z 19311931-07-31

  Ustawa z dnia 7 maja 1931 r. w przedmiocie wyznaczenia sądu kompetentnego do rozstrzygnięcia o ważności zaprotestowanych wyborów, przeprowadzonych do III-go Sejmu Śląskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 536 z 19311931-07-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji weterynaryjnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoskim, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Rzymie dnia 22 lipca 1930 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 535 z 19311931-07-31

  Konwencja weterynaryjna między Polską a Włochami, podpisana w Rzymie dnia 22 lipca 1930 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

  Nauczyciela doradca metodyczny jest zatrudniony w szkole podstawowej ze zniżką godzin od 1/3 do 2/3 i realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący w ośrodku doskonalenia (...)

 • Obowiązkowe stawiennictwo na rozprawę

  Jakie są okoliczności, które dopuszczają ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania strony przed sądem pracy w postępowaniu o ustalenie prawa do emerytury, mimo wezwania (...)

 • Likwidacja sp.z o.o. Jakie kroki należy podjąć?

  Jestem współudziałowcem spółki z o.o., która od 2 lat w praktyce nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada majątku, długów, pracowników itp. Dalsze utrzymywanie (...)

 • Ubezpieczenie prowadzących księgi rachunkowe

  Czy rozporządzenie ministra finansów z 5 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca studenta

  Ponownie zadaję pytanie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla obcokrajowca, który studiuje w Polsce na studiach dziennych. Czy ma prawo korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego? (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.