Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 545 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 5 czerwca 1931 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Brytyjski w imieniu Kolonji i Protektoratu Gambji, Protektoratu Uganda i Terytorjum Mandatowego Tanganajki przystąpienia do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie, dnia 30 września 1921 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-07-31
Data wydania:1931-06-05
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:1931-07-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 545 z 1931Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 545 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 544 z 19311931-07-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 lipca 1931 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany taryfy opłat konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 543 z 19311931-07-31

  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 9 lipca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 542 z 19311931-07-31

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1931 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Łucku.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 541 z 19311931-07-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1931 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma).

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 540 z 19311931-07-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 1931 r. o przekazaniu wojewodom i Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych, wynikających z art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 539 z 19311931-07-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Puków i Dubryniów w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 537 z 19311931-07-31

  Ustawa z dnia 7 maja 1931 r. w przedmiocie wyznaczenia sądu kompetentnego do rozstrzygnięcia o ważności zaprotestowanych wyborów, przeprowadzonych do III-go Sejmu Śląskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 536 z 19311931-07-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji weterynaryjnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoskim, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Rzymie dnia 22 lipca 1930 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 535 z 19311931-07-31

  Konwencja weterynaryjna między Polską a Włochami, podpisana w Rzymie dnia 22 lipca 1930 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-02-04 poz. 153

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o ratyfikacji Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-26 poz. 318

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 796

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-08 poz. 532

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2003 r. sygn. akt K 50/01

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-13 poz. 852

  Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1905 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.