Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 564 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie udzielania pożyczek długoterminowych z komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-08-07
Data wydania:1931-06-30
Data wejscia w życie:1931-08-07
Data obowiązywania:1931-08-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 564 z 1931Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 564 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 566 z 19311931-08-10

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1931 r. w sprawie rejestracji skazanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 565 z 19311931-08-07

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 1931 r. o władzy mianującej i trybie mianowania komorników sądów grodzkich w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

zamów dokument

Porady prawne

 • Pożyczka dla pracownika

  Czy Spółka może udzielić pracownikowi pożyczkę? Jeśli tak to na jakich zasadach?

 • Zabezpieczenie pożyczki z ZFŚS wekslem

  Pracodawca żąda od pracownika, któremu udziela pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS w kwocie 2.000 zł, weksla in blanco z deklaracją wekslową do 2.000 zł poręczonego (...)

 • Oprocentowanie pożyczki z ZFŚS

  Jakie powinno być oprocentowanie pożyczek udzielanych z funduszu socjalnego?

 • Odsetki od pożyczki a VAT

  Spółka z o.o. udzieliła innej polskiej spółce z o.o. pożyczki. W dniu 01-04-2011 wystawiła fakturę na odsetki od w/w pożyczki ze stawką zwolnioną. Odsetki na dzień (...)

 • Potręcenia z zasiłku chorobowego

  Czy poręczycielowi można potrącić z zasiłku chorobowego raty pożyczki z funduszu mieszkaniowego z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych?

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2009-10-08 nr 241 poz. 16

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 w części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i trybunale (...)

 • Monitor Polski 2000 nr 25 poz. 532

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 38 poz. 751

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-10 poz. 413

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-09 poz. 917

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.