Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 573 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 20 lipca 1931 r. w sprawie podpisania przez Republikę Salvador protokółu dotyczącego uzyskania mocy obowiązującej przez międzynarodową konwencję opjumową, podpisaną w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-08-13
Data wydania:1931-07-20
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:1931-08-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 573 z 1931Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 573 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 576 z 19311931-08-13

  Obwieszczenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu z dnia 6 czerwca 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu z dnia 5 lipca 1923 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 575 z 19311931-08-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 1931 r. w sprawie złożenia przez Rumunję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 574 z 19311931-08-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia Republiki San-Marino do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 572 z 19311931-08-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia kolonji (i protektoratu) Gambija, protektoratu Uganda i terytorjum mandatowego Tanganaika do międzynarodowego porozumienia, dotyczącego zwalczania handlu żywym towarem, podpisanego w Paryżu dnia 18 maja 1904 r., i do międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 571 z 19311931-08-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie wykonania pewnych czynności, przewidzianych w polsko-niemieckim układzie waloryzacyjnym, podpisanym w Berlinie dnia 5 lipca 1928 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 570 z 19311931-08-13

  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu z dnia 6 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 5 lipca 1923 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 569 z 19311931-08-13

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1931 r. o przekazaniu rejestrów karnych z prokuratur sądów okręgowych w Gnieźnie, Grudziądzu i Starogardzie do Ministerstwa Sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 568 z 19311931-08-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu o komunikacji kolejowej między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Rumunji, podpisanego wraz z protokółem końcowym i załącznikami A, B, C, D w Bukareszcie dnia 30 października 1929 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 567 z 19311931-08-13

  Układ o komunikacji kolejowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, podpisany w Bukareszcie dnia 30 października 1929 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1378

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 czerwca 1997 r. ujednolicającego Międzynarodową konwencję o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", podpisaną w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., z późniejszymi zmianami

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-08 poz. 1114

  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-31 poz. 1072

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-02-03 poz. 146

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, sporządzonego w Wiedniu dnia 30 września 1997 r., do Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej o stosowaniu zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.

 • Komunikat UE z 2010-10-21 nr 285 poz. 171

  Zakres zadań dla międzynarodowego partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie efektywności energetycznej (IPEEC) oraz Protokół dotyczący przyjęcia (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.