Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 628 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa z dnia 25 sierpnia 1931 r. o sprostowaniu błędu w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-09-04
Data wydania:1931-08-25
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:1931-09-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 628 z 1931Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 628 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 627 z 19311931-09-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Słoboda Bukaczowiecka w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 626 z 19311931-09-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie ustalenia kwoty ryczałtowej kosztów, połączonych z czynnościami sądów rozjemczych w Krakowie, Lwowie, Łodzi i Warszawie dla Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków, oraz sposobu pokrywania tych kosztów.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 625 z 19311931-09-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych: w Lublinie, Łucku, Równem i Wilnie.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 624 z 19311931-09-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie opatowskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 623 z 19311931-09-04

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 lipca 1931 r. w sprawie ceł wywozowych od drewna.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 622 z 19311931-09-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1931 r. o wprowadzeniu postępowania doraźnego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Stawka VAT na refakturze

  Zawarto umowę najmu lokalu użytkowego, w której jest zapis, że wynajmujący będzie fakturował na najemcę koszty m.in. wywozu śmieci. Jaką stawkę należy zastosować (...)

 • Usługi budowlane w UE

  Firma polska świadczy usługi budowlane również w Danii. W Polsce kupuje materiały budowlane, które następnie wywozi do Danii i tam zużywa w trakcie świadczenia usług (...)

 • Kontakty dziadków z wnukami

  Czy dziadkowie mogą żądać przed sądem uregulowania ich kontaktów z wnukami?

 • Odholowanie pojazdu źle zaparkowanego

  Jaka jest podstawa prawna dla spółdzielni mieszkaniowej, która chce zlecić Straży Miejskiej interwencję mającą na celu odholowanie pojazdu tarasującego dostęp do (...)

 • Dokumentacja eksportu dla celów VAT

  Zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc w ustaleniu jakie dokumenty są obecnie wymagane w przypadku eksportu towarów do krajów spoza Unii. Do maja br. otrzymywaliśmy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-04 poz. 1616

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie stawek pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-18 poz. 1233

  Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.

 • Monitor Polski 2013 poz. 181

  Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 21 stycznia 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r.

 • Legislacja UE z 2009-03-06 nr 62 poz. 1

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 175/2009 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-30 poz. 270

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.