Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 659 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 maja 1931 r. w sprawie uzupełnienia taryfy telegraficznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-09-17
Data wydania:1931-05-23
Data wejscia w życie:1931-10-01
Data obowiązywania:1931-09-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 659 z 1931Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 659 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 664 z 19311931-09-17

  Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 sierpnia 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 663 z 19311931-09-17

  Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 sierpnia 1931 r. o sprostowaniu omyłek w wykazie nieruchomych majątków państwowych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o sprzedaży niektórych nieruchomych majątków państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 662 z 19311931-09-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Chrość i Podborze w powiecie bocheńskim, województwie krakowskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 661 z 19311931-09-17

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 sierpnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 660 z 19311931-09-17

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 sierpnia 1931 r. w sprawie zmiany w organizacji urzędów skarbowych oraz właściwości komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Grudziądzu.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 658 z 19311931-09-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych w kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 657 z 19311931-09-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Tokary w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 656 z 19311931-09-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Smoszew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 655 z 19311931-09-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu obszarów dworskich Bobrowniki 1/III i Bobrowniki II w powiecie ostrzeszowskim, województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 654 z 19311931-09-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Bierzgłowo Zamek w powiecie toruńskim, województwie pomorskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 653 z 19311931-09-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Benice w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 652 z 19311931-09-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Kobylanka Wielka, Kobylanka Panieńska i Linarczyk w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 651 z 19311931-09-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o utworzeniu gminy wiejskiej "Orłowo Morskie" w powiecie morskim, województwie pomorskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 650 z 19311931-09-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zmianie granic powiatów hrubieszowskiego i tomaszowskiego w województwie lubelskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 649 z 19311931-09-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 lipca 1931 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego protokółu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 648 z 19311931-09-17

  Protokół o klauzulach arbitrażowych, podpisany w Genewie dnia 24 września 1923 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Upoważnienie a pełnomocnictwo

  Moje pytanie brzmi: jaka jest różnica między pełnomocnictwem a upoważnieniem? Jakie są wyróżniające i tym samym różniące ich znamiona?

 • Termin uzupełnienia wniosku

  Złożony został wniosek o ustalenie warunków zabudowy i w trakcie trwającego postępowania administracyjnego poinformowano mnie pisemnie o konieczności uzupełnienia (...)

 • Umowa cywilnoprawna a wynagrodzenie za nadgodziny

  Czy osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną ma prawo do wynagrodzenia za nadgodziny?

 • *zażalenie na wezwanie do uiszczenia kosztów

  Sąd cywilny wezwał mnie do uiszczenia opłaty sądowej od zażalenia w toku postępowania cywilnego. Uważam, że Kwota jest źle obliczona i chcę złożyć zażalenie (...)

 • Data na poprawionym wniosku

  W lipcu zostały złożone w KRS wnioski o dokonanie zmian. Z powodu nieprawidłowości we wnioskach lub dokumetach do nich dołączonych (np. nieprawidłowe podpisy osób (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-24 poz. 830

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-04 poz. 766

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie wyjaśnienia do Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-12 poz. 911

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-14 poz. 1303

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie których następuje realizacja tych uprawnień

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-19 poz. 1639

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.