Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 716 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministrów Robót Publicznych i Skarbu z dnia 3 października 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości, oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-10-16
Data wydania:1931-10-03
Data wejscia w życie:1931-10-16
Data obowiązywania:1931-10-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 716 z 1931Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 716 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 717 z 19311931-10-16

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1931 r. o ponownych wyborach do Sejmu w okręgu nr 48.

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 715 z 19311931-10-16

  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 2 października 1931 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 15 stycznia 1931 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 714 z 19311931-10-16

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 października 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1929 r. w sprawie ustalenia warunków, wymaganych dla uzyskania stopnia podporucznika w rezerwie Marynarki Wojennej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 1999 nr 26 poz. 392

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1998 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-12 poz. 914

  Ustawa z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-27 poz. 467

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1071

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Krajowego z tytułu prowadzenia Krajowego Funduszu Drogowego

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1543

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.