Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 741 z 1931

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 14 października 1931 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1931-11-05
Data wydania:1931-10-14
Data wejscia w życie:1931-11-05
Data obowiązywania:1931-11-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 741 z 1931Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 741 z 1931 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 748 z 19311931-11-05

  Obwieszczenie Ministra Robót Publicznych z dnia 20 września 1931 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych z dnia 23 maja 1931 r. ustalającem zasady sporządzania projektów technicznych, wymaganych do uzyskania pozwoleń w sprawach wodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 747 z 19311931-11-05

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 września 1931 r. w sprawie przystąpienia Polski do traktatu dotyczącego Spitsbergu, podpisanego w Paryżu dnia 9 lutego 1920 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 746 z 19311931-11-05

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1931 r. w sprawie rozmieszczenia sądów grodzkich w powiatach brzezińskim i łódzkim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 745 z 19311931-11-05

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1931 r. o zniesieniu wydziałów zamiejscowych sądu okręgowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 744 z 19311931-11-05

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 października 1931 r. w sprawie zmian granic grodzkich urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej grodzkiej w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 743 z 19311931-11-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1931 r. o odstąpieniu gminie m. Dąbrowy Górniczej gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 742 z 19311931-11-05

  Ustawa z dnia 14 października 1931 r. o budowie normalnotorowej kolei Kraków-Miechów.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-09 poz. 1919

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-27 poz. 263

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

 • Monitor Polski 1998 nr 46 poz. 647

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uczczenia 80 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r.

 • Legislacja UE z 2006-03-28 nr 90 poz. 21

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie współpracy w zakresie statystyki

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-07 poz. 1184

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania wniosków o doręczenie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.