Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 10 z 1937

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1936 r. w sprawie przystąpienia Egiptu do międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1936-11-30
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 10 z 1937Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 10 z 1937 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 8 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego", "Polskiego Monopolu Solnego" i "Polskiego Monopolu Loteryjnego".

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 grudnia 1936 r. w sprawie wejścia w życie polsko-niemieckiego porozumienia o uregulowaniu stosunków prawnych waloryzacyjnych, podpisanego w Warszawie, dnia 17 października 1936 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 grudnia 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem z jednej strony a Rzeszą Niemiecką z drugiej o wykupie obligacji zachodnio-pruskich, podpisanego w Berlinie wraz z protokołem końcowym dnia 10 listopada 1934 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1936 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 6 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 grudnia 1936 r. o organizacji Akademii Stomatologicznej w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 1937

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1936 r. o uznaniu stowarzyszenia "Instytut Józefa Piłsudskiego, Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 16 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 15 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 14 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia wyspy Norfolk i terytorium mandatowego Nauru do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 13 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia Egiptu do międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 12 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Estonię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 11 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Estonię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 1937

  Polsko-Niemieckie porozumienie w sprawie uregulowania stosunków prawnych waloryzacyjnych, podpisane w Warszawie dnia 17 października 1936 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 9 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1936 r. w sprawie złożenia przez Arabię Saudyjską dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 1937

  Układ między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie wykupu obligacji zachodniopruskich, podpisany w Berlinie dnia 10 listopada 1934 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Okres pobierania renty rodzinnej

  Przysługuje mi renta rodzinna z tytułu sieroctwa zupełnego. W tym miesiącu kończę 25 lat, ale jestem dopiero na 4. roku studiów - czy renta przysługuje mi do ukończenia (...)

 • Data przystąpienia wspólnika do spółki

  Aktem notarialnym z dnia 7 maja przystąpił do spółki komandytowej trzeci wspólnik - komplementariusz. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 21 czerwca. Data (...)

 • Przystąpienie do licytacji przez spółkę z UE

  Jestem obywatelem polskim mającym -jako jedyny- udziały w brytyjskiej spółce LTD (odpowiednik sp. z o.o.). Spółka nie ma w Polsce ani oddziału ani przedstawicielstwa. (...)

 • Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  Proszę o szczegółowy wypis wszystkich proceduralnych kroków, które należy uczynić, aby skarga była przyjęta, łącznie z adresem do kogo kierowane, w jakim języku (...)

 • Legalizacja dokumentów sporządzonych w RPA

  W RPA zostaje zawarty akt notarialny. Czy RPA jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych? Jeżeli nie, jakie czynności trzeba (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-04 poz. 1801

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o ratyfikacji Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-23 poz. 574

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia podmiotów upoważnionych do wydawania i zatwierdzania dokumentów uprawniających statek do przewozu ziarna luzem.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-07 poz. 639

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru certyfikatu bezpiecznej obsługi statku morskiego.

 • Komunikat UE z 2007-12-13 nr 301 poz. 139

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie (...)

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-18 poz. 1324

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.