Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 111 z 1937

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 3 marca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1937-03-03
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 111 z 1937Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 111 z 1937 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 112 z 1937

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 marca 1937 r. o poborze rekruta w 1937 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 110 z 1937

  Ustawa z dnia 3 marca 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 116 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 lutego 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o zmianie rozporządzenia z dnia 26 lutego 1936 r. o powołaniu komisji nadzorczych nad obrotem zwierzętami gospodarskimi i drobiem oraz nad hurtowym obrotem mięsa tudzież nad organizacją targowisk.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 109 z 1937

  Ustawa z dnia 27 lutego 1937 r. o sprzedaży i zamianie niektórych nieruchomości państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 115 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych o trybie postępowania przy zawiadamianiu w drodze telegraficznej lub telefonicznej o wypadkach klęsk żywiołowych, napadów rabunkowych i katastrof.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 114 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lutego 1937 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych "Lilpop, Rau i Loewenstein", Spółka Akcyjna w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 108 z 1937

  Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o stanie wyjątkowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 113 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej wywozowej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wymogi dla pieczęci państwowej i gminnej

  Czy ma znaczenie jakiego rodzaju pieczęć (okrągła czy zwykła prosta) znajduje się na dokumentach wydawanych przez gminy. Szczególnie dotyczy to podziału na decyzje, (...)

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

 • Tekst przysięgi sędziowskiej

  Jak brzmi tzw. "przysięga sędziowska".

 • ZFŚS a upadłość firmy

  Co dzieje się z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w momencie ogłoszenia przez firmę upadłości? Czy pracownik, który przed upadłością firmy zaciągnął (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.