Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 152 z 1937

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół dokształcających zawodowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1937-03-29
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 152 z 1937Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 152 z 1937 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 154 z 1937

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 marca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia w formie not, wymienionych w Paryżu dnia 17 i 18 marca 1937 r., o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1926 r. i o zmianie art. 5 tego układu.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 153 z 1937

  Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zmianie granic miast: Tarnopola i Brodów w województwie tarnopolskim oraz Kosowa w województwie stanisławowskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 151 z 1937

  Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zakończeniu akcji oddłużenia związków samorządowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 161 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 1926 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 150 z 1937

  Ustawa z dnia 24 marca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 160 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 159 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1937 r. o zniesieniu gminy Malechów i o utworzeniu gminy Dublany w powiecie i województwie lwowskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 158 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1937 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Bylice i o utworzeniu gminy wiejskiej Rajtarowice w powiecie samborskim, województwie lwowskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 157 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Leżajska w powiecie łańcuckim, województwie lwowskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 156 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 marca 1937 r. o ustaleniu okręgów elektryfikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 149 z 1937

  Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie ratyfikacji projektów konwencji, przyjętych dnia 10 czerwca 1925 r. na VII sesji ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy w sprawie: 1) odszkodowania za wypadki przy pracy i 2) odszkodowania za choroby zawodowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 155 z 1937

  Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1937 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Warunki formalne rejestracji związku zawodowego

  W jakim sądzie należy złożyć dokumenty rejestrując związek zawodowy? Czy istnieje rejonizacja tj. powiązanie siedziby sądu, w którym należy złożyć dokumenty (...)

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

  Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole (...)

 • Obowiązek ogłoszenia przetargu

  Gmina jest organem prowadzącym dla szkół z tereny gminy. Przeznacza środki na remonty budynków. W bieżącym roku na trzech budynkach należy dokonać wymiany pokrycia (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-04 poz. 1910

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonego w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1354

  Dokument Wypowiedzenia Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-04 poz. 1909

  Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polska Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonego w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1355

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.

 • Legislacja UE z 2005-02-23 nr 50 poz. 20

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1937/2004 z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniającego załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.