Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 233 z 1937

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie przystąpienia Papuazji, wyspy Norfolk i terytoriów mandatowych Nowej Gwinei i Nauru do międzynarodowej konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1937-02-27
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 233 z 1937Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 233 z 1937 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 226 z 1937

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o nadzwyczajnych komisjach rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 225 z 1937

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 224 z 1937

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o szkodnictwie leśnym i polnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 223 z 1937

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. o uchyleniu odrębności stanowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 222 z 1937

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 221 z 1937

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy uczestnikom walk o niepodległość i będących w posiadaniu związków samorządowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 220 z 1937

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 229 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 228 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1937 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ulgach w spłacie długów posiadaczy gospodarstw wiejskich oraz rolniczych przedsiębiorstw i instytucji w bankach państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 227 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 241 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 11 listopada 1921 r. ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 240 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 24 i 23 czerwca 1926 r., dotyczących umowy najmu i repatriacji marynarzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 239 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r., określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 238 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 11 listopada 1921 r. o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 237 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 marca 1937 r. w sprawie zmiany znaku wyróżniającego dla samochodów Unii Południowo-Afrykańskiej przewidzianego w konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 236 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 235 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez San Domingo i Peru dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 234 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Łotwy do konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, przejrzanej ostatnio dnia 2 czerwca 1928 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 232 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie przystąpienia Finlandii do konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 231 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie złożenia przez Estonię dokumentu ratyfikacyjnego układu z dnia 23 października 1930 r., dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-02-04 poz. 153

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o ratyfikacji Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-14 poz. 374

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-10 poz. 716

  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 15 grudnia 1997 r.

 • Legislacja UE z 2007-05-09 nr 119 poz. 30

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca stanowisko, które w imieniu Wspólnoty ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej (...)

 • Legislacja UE z 2005-10-14 nr 269 poz. 44

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. Uproszczenia Formalności w Handlu Towarami z dnia 4 października 2005 r. zapraszająca Rumunię do (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.