Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 88 z 1938

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1938 r. o złożeniu przez Wielką Brytanię za Australię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 12 kwietnia 1930 r. w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1938-01-31
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 88 z 1938Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 88 z 1938 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 87 z 1938

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu, a co do § 4 - również w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie umów zbiorowych cukrowniczo-plantatorskich na okres kampanijny 1938/39.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 81 z 1938

  Ustawa z dnia 18 lutego 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 80 z 1938

  Ustawa z dnia 18 lutego 1938 r. o przerachowaniu obligacyj byłego Pierwszego Towarzystwa Kolei Dojazdowych w Rosji, emitowanych dla budowy Kolei Święciańskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 79 z 1938

  Ustawa z dnia 18 lutego 1938 r. o przedsiębiorstwach, wymagających szczególnego zaufania.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 82 z 1938

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o oznaczeniu okręgów przemysłowych i podmiejskich, w których nie ulegają obowiązkowi parcelacyjnemu obszary poniżej 60 ha użytków rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 86 z 1938

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o uprawie tytoniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 85 z 1938

  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 lutego 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 14 lipca 1933 r. o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 84 z 1938

  Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. o sposobie dokonywania zgłoszeń w zakresie ubezpieczeń społecznych, uiszczaniu składek i kontroli czynności pracodawców.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 83 z 1938

  Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1938 r. o zasadach obliczania wysokości składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych oraz warunkach obniżania lub podwyższania tych składek, wydane w zakresie obniżania lub podwyższania składek w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz co do przedsiębiorstw wojskowych - z Ministrem Spraw Wojskowych, a co do gospodarstw rolnych - z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Znaczenie winy w żądaniu odszkodowania

  Czy poszkodowany w kolizji pojazdów samochodowych jest zmuszony czekać na wyrok Sądu, orzekający o winie sprawcy, aby dostać odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej?

 • Ustalenie stopnia winy w spowodowaniu wypadku

  Jeżeli w przypadku kolizji drogowej zachodzi obustronna wina, to na jakiej zasadzie należy ustalać procentowy udział w szkodzie? Czy będzie o tym decydował rodzaj wykroczenia?

 • Powiadomienie o kolizji w dniu następnym

  Na zatłoczonym parkingu doszło do kolizji z innym samochodem, w którym nie było użytkownika. Po odczekaniu 10 minut nie zgłosił się użytkownik uszkodzonego pojazdu, (...)

 • Pytanie pracodawcy o narodowość pracownika

  Pracodawca wprowadza nowy program do ewidencji kadr i płac. W związku z tym przesłał do wszystkich ankietę, w której jest pytanie o narodowość. Czy nie jest to za (...)

 • Dodatkowe ubezpieczenie dla kierowcy

  Jestem kierowcą w publicznym zakładzie pracy. Samochody posiadają jedynie ubezpieczenie OC. Pracodawca nakazał wszystkim kierującym a nawet dysponentom ubezpieczyć się (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-18 poz. 1234

  Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 39

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2012 r. sygn. akt Kp 5/09

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-18 poz. 1232

  Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-18 poz. 1233

  Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-26 poz. 517

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.