Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 217 z 1939

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską w sprawie przedłużenia układu płatniczego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1939-04-05
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 217 z 1939Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 217 z 1939 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 227 z 1939

  Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu z dnia 15 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych oraz Spraw Wewnętrznych o określeniu przedsiębiorstw przemysłowych i górniczych w związku z powszechnym obowiązkiem świadczeń rzeczowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 221 z 1939

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 226 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Opieki Społecznej w sprawie określenia norm oraz terminów wypłaty zasiłków dla rodzin osób odbywających czynną służbę wojskową.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 223 z 1939

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 kwietnia 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską o ziemiach pounickich, podpisanego w Warszawie dnia 20 czerwca 1938 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 220 z 1939

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 1939 r. o szczególnych warunkach służby państwowej, związanych z przyłączeniem do Polski ziem odzyskanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 219 z 1939

  Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ustanawianiu prawa zabudowy oraz zbywaniu i zamianie niektórych gruntów państwowych, położonych w obrębie gmin, w których znajdują się polskie porty morskie.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 218 z 1939

  Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji układu handlowego między Polską a Litwą.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 225 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu o podziale miejscowości na klasy czynszowe dla obliczania wynagrodzenia za kwatery stałe dostarczane przez zarządy gmin na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 224 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1939 r. o obowiązkowym wykonywaniu praktyki lekarskiej w gminach wiejskich i w niektórych miastach.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 222 z 1939

  Układ między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską w sprawie ziem, kościołów i kaplic pounickich, których Kościół Katolicki pozbawiony został przez Rosję, podpisany w Warszawie dnia 20 czerwca 1938 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.