Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 243 z 1939

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zawiadywaniu sumami na koszty akcji przeciwpożarowej, sposobie ich pobierania oraz dysponowania nimi i kontroli ich zużycia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1939-04-06
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 243 z 1939Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 243 z 1939 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 247 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wojskowych o ulgach inwestycyjnych przy tworzeniu zapasów węgla.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 248 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o uchyleniu zakazu poszukiwań górniczych na pewnych obszarach w województwie kieleckim.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 246 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 245 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 kwietnia 1939 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 244 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 kwietnia 1939 r. o cenach soli i solanki.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 242 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1939 r. o obowiązkach ludności w wypadkach pożarów lub innych klęsk.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 249 z 1939

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 marca 1939 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 241 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Komunikacji o uzupełniającym wykazie samodzielnych wolnych zajęć zawodowych, podlegających opłacie na Fundusz Pracy.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1991-10-09 poz. 451

  Ustawa z dnia 9 października 1991 r. o zmianie ustawy o łączności.

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-26 poz. 455

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-12 poz. 1307

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2013 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-13 poz. 922

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2012 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-12 poz. 305

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywania zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.