Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 284 z 1939

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1939 r. o zmianie nazwy Podurzędu Celnego w Łagiewnikach Śląskich - Zakłady Samochodowe Wspólnoty Interesów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1939-04-27
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 284 z 1939Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 284 z 1939 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 283 z 1939

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1939 r. o zaopatrzeniu emerytalnym i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" w związku z przyłączeniem do Polski ziem odzyskanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 282 z 1939

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1939 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie praktycznym kandydatów na stanowiska kategorii I w państwowej służbie weterynaryjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 281 z 1939

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 kwietnia 1939 r. w sprawie przystąpienia Polski i innych państw oraz złożenia przez szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 15 marca 1886 r. w celu zapewnienia bezpośredniej wymiany dziennika ustaw, jak również roczników i dokumentów parlamentarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 280 z 1939

  Konwencja w celu zapewnienia bezpośredniej wymiany dziennika ustaw jak również roczników i dokumentów parlamentarnych, podpisana w Brukseli dnia 15 marca 1886 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Części samochodowe a akcyza

  Zakupiłem części samochodowe od dostawcy zagranicznego. Czy należy opłacić podatek akcyzowy?

 • Zagrożenie karą za przemyt celny

  Jaką karą zagrożone jest przestępstwo skarbowe przemytu celnego?

 • Zmiana nazwy spółki

  Spółka zmienia swoja nazwę. Czy w związku z tym pracodawca ma obowiązek zmienić umowy o prace zawarte z pracownikami? Jeśli tak, to w jaki sposób (nowe umowy czy wystarcza (...)

 • Zmiana umowy o pracę

  Nasz firma zmieniła nazwę oraz siedzibę (miejsce wykonywania pracy). Czy w związku z tym każdy pracownik powinien otrzymać aneks do umowy o pracę zmieniający te punkty (...)

 • VAT na gaśnice i apteczki samochodowe

  Moje pytanie dotyczy wysokości stawki podatku VAT na apteczki oraz gaśnice samochodowe. Czy w związku z wejściem w życie nowej ustawy VAT stawki te uległy zmianie?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-10 poz. 915

  Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”

 • Monitor Polski 2000 nr 25 poz. 519

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.

 • Monitor Polski 2003 nr 1 poz. 3

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2003 r. nr 113-1-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 386

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 388

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.