Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 298 z 1939

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o sposobie powoływania komisantów koncesjonowanych, warunkach jakim powinni odpowiadać oraz ich prawach i obowiązkach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1939-04-13
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 298 z 1939Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 298 z 1939 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 307 z 1939

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1939 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1939 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych oraz podległych im urzędów i organów wykonawczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 305 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1939 r. o warunkach udzielania zezwoleń na uliczną sprzedaż druków nie będących czasopismami.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 304 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1939 r. o tępieniu korówki wełnistej.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 303 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1939 r. o tępieniu gryzoniów polnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 302 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1939 r. o tępieniu chwastów i szkodników roślin.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 301 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1939 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 306 z 1939

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 6 maja 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochotniczych lotach ćwiczebnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 300 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 28 kwietnia 1939 r. w sprawie przyznania Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie prawa nadawania stopnia magistra wychowania fizycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 299 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 27 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 8 kwietnia 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego osób wojskowych oraz funkcjonariuszów państwowych w administracji wojskowej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-14 poz. 625

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-10 poz. 1034

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-13 poz. 662

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych.

 • Monitor Polski 2008 nr 74 poz. 666

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 października 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, sporządzona w Hanoi dnia 17 stycznia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 1996-01-18 poz. 128

  Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o czasie letnim.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.