Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 305 z 1939

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1939 r. o warunkach udzielania zezwoleń na uliczną sprzedaż druków nie będących czasopismami.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1939-05-15
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 305 z 1939Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 305 z 1939 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 307 z 1939

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1939 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1939 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych oraz podległych im urzędów i organów wykonawczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 304 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1939 r. o tępieniu korówki wełnistej.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 303 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1939 r. o tępieniu gryzoniów polnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 302 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1939 r. o tępieniu chwastów i szkodników roślin.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 301 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1939 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 306 z 1939

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 6 maja 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochotniczych lotach ćwiczebnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 300 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 28 kwietnia 1939 r. w sprawie przyznania Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie prawa nadawania stopnia magistra wychowania fizycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 299 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 27 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 8 kwietnia 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego osób wojskowych oraz funkcjonariuszów państwowych w administracji wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 298 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o sposobie powoływania komisantów koncesjonowanych, warunkach jakim powinni odpowiadać oraz ich prawach i obowiązkach.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-12 poz. 1236

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-26 poz. 1305

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-05 poz. 1029

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-11 poz. 1122

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-16 poz. 1561

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.