Logowanie

Dziennik Ustaw ROK 1939 NR 75

Wyszukiwarka

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 508 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 28 kwietnia 1939 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Łodzi i niektórych miejscowości w województwie łódzkim.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 507 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 504 z 1939

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 sierpnia 1939 r. - Przepisy dyscyplinarne dla Sił Zbrojnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 506 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o urządzeniach publicznych i prywatnych do zaopatrywania ludności w wodę i usuwania nieczystości oraz o specjalnych urządzeniach przeciwpożarowych.


 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 505 z 1939

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1939 r. o oznakach urzędów i organów pomocniczych i wykonawczych w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 503 z 1939

  Ustawa z dnia 19 lipca 1939 r. o zmianie ustawy o zapewnieniu pracy i o zaopatrzeniu uczestników walk o niepodległość Państwa Polskiego.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.