Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 557 z 1939

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. w sprawie dokonywania zdjęć fotograficznych i filmowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1939-09-01
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 557 z 1939Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 557 z 1939 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 565 z 1939

  Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. w sprawie wyrobu broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych narzędzi i substancji, mogących służyć do napaści i obrony.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 564 z 1939

  Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. o przebywaniu i zachowaniu się w miejscach publicznych oraz o używaniu odznak i mundurów.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 563 z 1939

  Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Skarbu, Komunikacji, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Poczt i Telegrafów o ochronie zakładu i przedsiębiorstw, których normalna działalność leży w interesie publicznym.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 562 z 1939

  Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. o ochronie i utrzymaniu prawidłowego działania środków komunikacyjnych i środków łączności wraz z przynależnymi urządzeniami urzędów i instytucji rządowych i samorządowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 561 z 1939

  Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Poczt i Telegrafów oraz Przemysłu i Handlu w sprawie unieruchomienia radiostacji krótkofalowych nadawczo-odbiorczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 560 z 1939

  Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. o pomocniczej służbie bezpieczeństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 559 z 1939

  Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. o urządzaniu zgromadzeń i imprez połączonych ze skupieniem się ludności.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 558 z 1939

  Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o ruchu osobowym i towarowym na drogach lądowych i wodnych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Sprzedaż wizerunku a zgoda pisemna

  Czy osoba pozująca do zdjęć, która wyraziła ustną zgodę i otrzymała za pozowanie wynagrodzenie, ma prawo do odszkodowania, jeżeli jej zdjęcia zostały opublikowane (...)

 • Kradzież przedmiotów własności małżeńskiej

  Była żona wyprowadzając się z naszego mieszkania podczas mojej nieobecności zabrała całe nasze archiwum fotograficzne (kilka albumów ze zdjęciami i negatywami). Wartość (...)

 • Prawo autorskie do zdjęć z II wojny światowej

  Na aukcji internetowej zakupiłem zdjęcia z okresu II wojny światowej, z okresu Kampanii Wrześniowej wykonane w Polsce. Zdjęcia prawdopodobnie wykonane przez żołnierzy (...)

 • Treść pełnomocnictwa

  Firma chciałaby udzielić pełnomocnictwa generalnego danej osobie. Jak wyglądałoby takie pełnomcnictwo (wzór). Czy można udzielić pełnomocnictwa dotyczącego (...)

 • Prawa autorskie do zdjęć na stronach internetowych

  W jaki sposób przedstawia się sprawa praw autorskich przy wykorzystaniu zdjęć umieszczanych na różnych stronach internetowych? Dajmy na to, prowadzę serwis krajoznawczy, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-17 poz. 713

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych

 • Komunikat UE z 2010-08-14 nr 221 poz. 60

  Sprawa F-56/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 czerwca 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-18 poz. 820

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.

 • Komunikat UE z 2008-04-12 nr 92 poz. 26

  Sprawa T-325/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 lutego 2008 r. — Citigroup przeciwko OHIM — Link Interchange Network (WORLDLINK) (Wspólnotowy (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-16 poz. 402

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego planu i zakresu programu wymiany przedstawicieli upoważnionych do dokonywania weterynaryjnej kontroli granicznej na terytoriach państw Unii Europejskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.