Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 571 z 1939

Wyszukiwarka

Tytuł:

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o zwrocie opłat szkolnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1939-09-03
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 571 z 1939Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 571 z 1939 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 578 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ograniczenia odpowiedzialności kolei za zaginięcie, uszkodzenie i przekroczenie terminu dostawy bagażu i przesyłek w czasie stanu wojennego.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 573 z 1939

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o udziale lokatorów w kosztach budowy schronów.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 572 z 1939

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o rozwiązywaniu umów najmu i eksmisji z mieszkań osób powołanych do służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 570 z 1939

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o upoważnieniu Ministra Komunikacji do ustalania postępowania kolei z podróżnymi, bagażem i przesyłkami oraz do określania odpowiedzialności kolei.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 569 z 1939

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o upoważnieniu Funduszu Pracy do zaciągania pożyczek w roku budżetowym 1939/40.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 568 z 1939

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie lasów nie stanowiących własności Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 567 z 1939

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o podatku od niektórych wynagrodzeń z funduszów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 566 z 1939

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 577 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Opieki Społecznej w sprawie określenia norm zasiłków dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 576 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu i Opieki Społecznej o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 1939 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 574 z 1939

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów o warunkach i sposobie koncesjonowania domów składowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 575 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 sierpnia 1939 r. o częściowej zmianie i zawieszeniu mocy obowiązującej niektórych postanowień ordynacji telefonicznej i telegraficznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 579 z 1939

  Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 sierpnia 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ograniczeniu nadmiernych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 68 poz. 599

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2008 r. nr 1131-13-08 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2000 nr 23 poz. 490

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Tejkowskiego.

 • Monitor Polski 2000 nr 19 poz. 408

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 czerwca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jana Łopuszańskiego.

 • Monitor Polski 2000 nr 23 poz. 488

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kalinowskiego.

 • Monitor Polski 2000 nr 20 poz. 425

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Krzaklewskiego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.