Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 125 z 1948

Wyszukiwarka

Tytuł:

Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych, wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1948-04-03
Data wejscia w życie:1948-04-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 125 z 1948pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 125 z 1948 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 133 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 listopada 1947 r. o wyznaczeniu sądów grodzkich do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 130 z 1948

  Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o częściowej zmianie prawa przemysłowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 129 z 1948

  Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o koncesjach na koleje znaczenia miejscowego i koleje miejskie na cały obszar województwa śląskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 128 z 1948

  Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o bezpłatnym odstąpieniu Wojewódzkiemu Związkowi Samorządowemu w Lublinie nieruchomości państwowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 127 z 1948

  Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o nazwie Akademii Sztabu Generalnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 126 z 1948

  Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o przeznaczeniu grzywien orzekanych przez organa związków samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 124 z 1948

  Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 123 z 1948

  Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o uzupełnieniu przepisów prawa karnego skarbowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 132 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 25 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie postawienia do dyspozycji na rzecz akcji zaopatrywania ludności magazynów i składów oraz urządzeń technicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 131 z 1948

  Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej oraz Ziem Odzyskanych z dnia 12 marca 1948 r. w sprawie wysokości diet dla członków wydziałów wojewódzkich i wydziałów powiatowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Spadkobranie na tle przepisów dekretu z 1946 r.

  Mój dziadek zmarł w 1948 roku. W chwili jego śmierci mój ojciec już nie żył. Czy na tle przepisów powinnam była objąć część spadku przypadającą mojemu ojcu?

 • Reforma rolna - zakres nacjonalizacji

  Czy zgodnie z dekretem o reformie rolnej z 1944 roku nacjonalizacji podlegały wszystkie składniki majątków ziemiańskich? Chodzi mi szczególnie o dwory i zabudowania (...)

 • Przekształcenie wieczystego użytkowania w własność

  Czy wieczyści użytkownicy lub ich następcy prawni, którzy otrzymali nieruchomości na terenie tzw. ziem odzyskanych w zamian za pozostawione na wschodzie mienie zabużańskie (...)

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

 • Własność czasowa a użytkowanie wieczyste

  W 1960 r. nieruchomość stanowiąca własność gminy została sprzedana na "własność czasową", na okres 50 lat. Wkrótce wygasa okres, na który własność została (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-10 poz. 440

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych.

 • Dziennik Ustaw z 2008-09-15 poz. 1032

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 11 poz. 168

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Macieja Rataja

 • Monitor Polski 2002 nr 5 poz. 78

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie ustanowienia roku 2002 rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego.

 • Monitor Polski 2012 poz. 453

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2011 r. (w okresie polskiej prezydencji)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.