Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 133 z 1948

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 listopada 1947 r. o wyznaczeniu sądów grodzkich do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1948-04-05
Data wejscia w życie:1948-04-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 133 z 1948pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 133 z 1948 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 130 z 1948

  Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o częściowej zmianie prawa przemysłowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 129 z 1948

  Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o koncesjach na koleje znaczenia miejscowego i koleje miejskie na cały obszar województwa śląskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 128 z 1948

  Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o bezpłatnym odstąpieniu Wojewódzkiemu Związkowi Samorządowemu w Lublinie nieruchomości państwowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 127 z 1948

  Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o nazwie Akademii Sztabu Generalnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 126 z 1948

  Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o przeznaczeniu grzywien orzekanych przez organa związków samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 125 z 1948

  Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych, wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 124 z 1948

  Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 123 z 1948

  Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o uzupełnieniu przepisów prawa karnego skarbowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 132 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 25 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie postawienia do dyspozycji na rzecz akcji zaopatrywania ludności magazynów i składów oraz urządzeń technicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 131 z 1948

  Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej oraz Ziem Odzyskanych z dnia 12 marca 1948 r. w sprawie wysokości diet dla członków wydziałów wojewódzkich i wydziałów powiatowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-24 poz. 1525

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2008 r. sygn. akt P 68/07

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-28 poz. 1396

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-29 poz. 1695

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-29 poz. 1412

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-30 poz. 135

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.