Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 147 z 1948

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1948 r. w sprawie ustalenia stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1948.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1948-04-06
Data wejscia w życie:1948-04-22
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 147 z 1948pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 147 z 1948 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 144 z 1948

  Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. w sprawie dostosowana do warunków powstałych w związku z wojną zasad postępowania scaleniowego, przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 143 z 1948

  Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 142 z 1948

  Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 141 z 1948

  Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. o sposobie udowadniania przez podatników przychodów gotówkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 140 z 1948

  Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela, emitowanych przed 1 września 1939 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 139 z 1948

  Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zasiłkach i pomocy dla żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej - oraz ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 149 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1948 r. o zasadach zaszeregowania państwowych pracowników nauki do grup uposażenia i o dodatkach do uposażenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 148 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1948 r. o utworzeniu powiatu kolneńskiego w województwie białostockim.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 151 z 1948

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 kwietnia 1948 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Konwencji urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 150 z 1948

  Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 23 marca 1948 r. wydane co do § 1 w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o taryfie opłat za czynności urzędów stanu cywilnego i władz nadzorczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 146 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1948 r. o założeniu Akademii Lekarskiej w Bytomiu.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 145 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1948 r. o założeniu Akademii Lekarskiej w Szczecinie.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-26 poz. 253

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy na Bank Rozwoju Rady Europy

 • Legislacja UE z 2009-02-03 nr 33 poz. 49

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 85/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy (...)

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-07 poz. 824

  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.

 • Komunikat UE z 2009-04-30 nr 100 poz. 154

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (WE) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 (...)

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-06 poz. 943

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.