Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 219 z 1948

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 czerwca 1948 r. o zasadach i warunkach prowadzenia spraw przed sądami ubezpieczeń społecznych przez przedstawicieli związków zawodowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1948-06-18
Data wejscia w życie:1948-07-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 219 z 1948pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 219 z 1948 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 221 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Odbudowy w sprawie stosowania ulg inwestycyjnych przy przywozie towarów z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 220 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 czerwca 1948 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Wapno w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 218 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 17 czerwca 1948 r. w sprawie zwinięcia, utworzenia i przemianowania katedr i oddziałów w szkołach akademickich.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 215 z 1948

  Ustawa z dnia 17 czerwca 1948 r. o ratyfikacji umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 214 z 1948

  Ustawa z dnia 17 czerwca 1948 r. o ratyfikacji umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o współpracy w dziedzinie polityki i administracji społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 213 z 1948

  Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o ratyfikacji układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Polską a Bułgarią, podpisanego w Warszawie dnia 29 maja 1948 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 212 z 1948

  Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Rumuńską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 27 lutego 1948 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 211 z 1948

  Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o ratyfikacji konwencji kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską, podpisanej w Budapeszcie dnia 31 stycznia 1948 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 217 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Skarbu i Komunikacji o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu i Komunikacji w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 216 z 1948

  Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 30 kwietnia 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1937 r. o ruchu rowerów na drogach publicznych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-10 poz. 1033

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-25 poz. 722

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-24 poz. 238

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.

 • Monitor Polski 2009 nr 10 poz. 133

  Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-07 poz. 132

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.