Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 234 z 1948

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 20 czerwca 1948 r. w sprawie organizacji i programów studiów wstępnych w szkołach wyższych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1948-06-20
Data wejscia w życie:1948-07-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 234 z 1948pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 234 z 1948 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 237 z 1948

  Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji oraz Skarbu w sprawie określenia przeciętnego przychodu z hektara gruntów ziemniaczano-żytnich oraz przeciętnej ceny kwintala żyta dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1948.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 239 z 1948

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lipca 1948 r. w sprawie wypowiedzenia przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Konwencji o utworzeniu Unii Międzynarodowej Niesienia Pomocy, podpisanej w Genewie dnia 12 lipca 1927 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 238 z 1948

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lipca 1948 r. w sprawie przystąpienia Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Konwencji z dnia 30 września 1921 roku o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi oraz do Konwencji z dnia 11 października 1933 r., dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 236 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1948 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Andrychowie, Dobczycach, Głogowie Małopolskim, Starym Sączu, Tyczynie, Wojniczu i Zatorze w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 235 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o zakresie uprawnień zjednoczeń energetycznych przy wykonywaniu zarządu i eksploatacji zakładów elektrycznych oraz o sposobie i trybie przejmowania zakładów elektrycznych przez te zjednoczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 233 z 1948

  Ustawa z dnia 26 czerwca 1948 r. o ratyfikacji konwencji nr nr 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 42, przyjętych na sesjach VIII, XVII I XVIII ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 232 z 1948

  Ustawa z dnia 26 czerwca 1948 r. o ratyfikacji umowy polsko-bułgarskiej o współpracy gospodarczej i wymianie towarowej, podpisanej wraz z protokółem w Warszawie dnia 30 maja 1948 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 231 z 1948

  Ustawa z dnia 26 czerwca 1948 r. o ratyfikacji protokółu, dotyczącego wymiany handlowej i uregulowania płatności pomiędzy Polską a Szwecją w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r., podpisanego w Warszawie dnia 22 kwietnia 1948 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 230 z 1948

  Ustawa z dnia 25 czerwca 1948 r. o rozwiązaniu nieczynnych związków zawodowych i ich zrzeszeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 229 z 1948

  Ustawa z dnia 25 czerwca 1948 r. o uchyleniu dekretu z dnia 23 stycznia 1947 r. o organach administracji zaopatrzenia inwalidzkiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 228 z 1948

  Ustawa z dnia 25 czerwca 1948 r. o ratyfikacji układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską, podpisanego w Warszawie dnia 18 czerwca 1948 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 227 z 1948

  Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o ratyfikacji protokółu, podpisanego w Londynie dnia 17 lipca 1947 r. w sprawie zmiany układu o patentach niemieckich, podpisanego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 226 z 1948

  Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o ratyfikacji Konwencji o współpracy gospodarczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską oraz Układu o zastosowaniu powyższej konwencji, podpisanych w Budapeszcie dnia 13 maja 1948 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 225 z 1948

  Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 802

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-21 poz. 135

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-15 poz. 127

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-07 poz. 1229

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

 • Komunikat UE z 2006-03-31 nr 78 poz. 2

  Wspólne Centrum Badawcze – Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego (grupa zaszeregowania A*15) – Bruksela – Powołanie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.