Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 360 z 1948

Wyszukiwarka

Tytuł:

Dekret z dnia 29 września 1948 r. o zniesieniu urzędu Ministra Aprowizacji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1948-09-29
Data wejscia w życie:1948-10-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 360 z 1948pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 360 z 1948 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 366 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 1948 r. w sprawie ksiąg notariuszów.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 365 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 1948 r. o taksie za czynności komorników.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 364 z 1948

  Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 30 września 1948 r. o zniesieniu ograniczeń obrotu wyrobami cukierniczymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 361 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w miastach: Białymstoku, Augustowie, Łomży, Grajewie, Kolnie i Jędrzejowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 359 z 1948

  Dekret z dnia 29 września 1948 r. o uposażeniu nie podlegających Ministrowi Oświaty nauczycieli szkół państwowych i publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 358 z 1948

  Dekret z dnia 29 września 1948 r. o jednorazowej wpłacie na rzecz funduszu A Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 367 z 1948

  Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1948 r. o sprostowaniu błędów w dekrecie z dnia 26 kwietnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 363 z 1948

  Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 29 lipca 1948 r. o przekazaniu dyrekcjom okręgowym dróg wodnych i państwowym zarządom wodnym sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie żeglugi i spławu oraz inspekcji statków i innych obiektów pływających.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 362 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o utworzeniu dyrekcji okręgowych dróg wodnych i podległych im organów.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 17 poz. 360

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-13 poz. 1073

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu morskiego właściwego do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą morską

 • Monitor Polski 2005 nr 51 poz. 703

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2005 r. nr 113-14-05 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Dziennik Ustaw z 1989-12-07 poz. 390

  Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-29 poz. 491

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.