Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 447 z 1948

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Oświaty w sprawie zaszeregowania oraz dodatków funkcyjnych i służbowych niektórych nauczycieli podległych Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1948-11-10
Data wejscia w życie:1948-12-04
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 447 z 1948pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 447 z 1948 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 449 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 listopada 1948 r. w sprawie organizacji urzędów zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 445 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. o zmianie granic powiatów lubartowskiego i lubelskiego w województwie lubelskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 444 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. o zmianie granic miasta Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 443 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Matematycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 442 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 441 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 448 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 1948 r. o obowiązkowym utrzymywaniu przez apteki publiczne niektórych surowic i szczepionek.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 446 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem lodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 450 z 1948

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 1948 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu katedr, zakładów naukowych i klinik w Akademii Lekarskiej w Gdańsku.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-28 poz. 1675

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich.

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 522

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Skarbu Państwa lub przez niego nadzorowanych.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-15 poz. 1349

 • Komunikat UE z 2008-09-30 nr 248 poz. 21

  Ogłoszenie o konkursach otwartych EPSO/AD/131–136/08

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-30 poz. 430

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.