Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 475 z 1948

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 27 września 1933 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o biurach pisania podań oraz o zakazie udzielania porad prawnych i prowadzenia cudzych spraw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1948-12-09
Data wejscia w życie:1948-12-20
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 475 z 1948pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 475 z 1948 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 476 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 grudnia 1948 r. w spawie zniesienia ograniczeń spożycia pieczywa i tłuszczów zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 474 z 1948

  Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 9 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 10 lipca 1948 r. w sprawie określenia przeciętnego przychodu z hektara gruntów ziemniaczano-żytnich oraz przeciętnej ceny kwintala dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1948.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 473 z 1948

  Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 7 grudnia 1948 r. w sprawie właściwości władz do orzekania o zmianie imion i nazwisk niektórych kategorii osób.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 472 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 grudnia 1948 r. o zmianie przepisów wykonawczych do prawa celnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 471 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 grudnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1946 r. wydanego co do § 14 w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości w sprawie wykonania w zakresie danin publicznych pobieranych na rzecz Skarbu Państwa art. 3, 15, 58 ust. 3, 59, 60 ust. 3, 117, 120, 148 ust. 1, 161 ust. 2 i 164 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 470 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 22 listopada 1948 r. o zniesieniu gmin wiejskich: Luszawa i Wielkie w powiecie Lubartowskim, województwie lubelskim i utworzeniu gmin wiejskich Leszkowice i Abramów w tymże powiecie i województwie.

zamów dokument

Porady prawne

 • Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

  Do czasu ustanowienia kuratora spadku, zarządem nieruchomości zajmowała się Gmina, w oparciu o przepisy kc o prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Po ustanowieniu kuratora (...)

 • Woźny jako pracownik samorządowy

  Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

 • Samochód w leasingu i ewidencja przebiegu

  Czy w przypadku posiadania samochodu w leasingu, na podstawie umowy zawartej w dniu 1 marca 2003 roku, która to umowa została zakwalifikowana zgodnie z ustawą o podatku (...)

 • Uprawnienia zawodowe, a prowadzenie działalności

  Czy mając zarejestrowaną działalność gospodarczą można świadczyć usługi pomocy w pisaniu różnych pism do sądu np. zarzuty do nakazu zapłaty, pozew o alimenty, (...)

 • Uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej

  Doradztwo prawne - kto może się nim zajmować, jaką formę organizacyjną powinno się przyjąć prowadząc taką działalność, dokładnie jakich usług to doradztwo (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1933

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-26 poz. 318

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1933

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-05 poz. 625

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Komunikat UE z 2006-04-06 nr 83 poz. 1

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko wiceprzewodniczącego Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (grupa zaszeregowania A*12) (art. 29 ust. 2 Regulaminu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.