Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 65 z 1948

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 lutego 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki o zaliczeniu egzaminowanych mechaników kinematograficznych do kategorii pracowników umysłowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1948-02-04
Data wejscia w życie:1948-02-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 65 z 1948pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 65 z 1948 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 67 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1948 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Katowicach spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Mysłowicach i Mikołowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 66 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 lutego 1948 r. o wypuszczeniu IV emisji biletów skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 64 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 stycznia 1948 r. o ustaleniu opłat za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za lata 1945 i 1946.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 63 z 1948

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1937 r. o komunalnych kasach oszczędności.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 62 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1937 r. o uznaniu niektórych substancji i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 60 z 1948

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 1947 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Układu o patentach niemieckich, zawartego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 61 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 grudnia 1947 r. o zmianie listy rzemiosł.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 59 z 1948

  Układ o patentach niemieckich zawarty w Londynie dnia 21 lipca 1946 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Badania okresowe dla pracowników

  W kontekście zagrożeń czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi na stanowisku pracy, ze względu na długotrwałą (od 4 do 10 godzin) obsługę komputera, proszę o wskazanie (...)

 • Definicja obiektu użyteczności publicznej

  Został do użytku oddany budynek oczyszczalni, gdzie mają miejsce również pomieszczenia pracowników biurowych związanych z obsługą zadań publicznych gminy. Czy taki (...)

 • Czas pracy pracowników ZOZ

  Jaki jest dzienny wymiar czasu pracy w służbie zdrowia i jakim dokumentem jest to regulowane?

 • Wzór zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego

  W rozporządzeniu ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp w paragrafie 16 jest mowa, że organizator wystawia zaświadczenia których (...)

 • Zasady wystawiania zwolnień lekarskich

  Czy lekarz medycyny pracy może wystawić zwolnienie lekarskie dla pracownika podpisując je pieczatką indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska - lekarz medycyny pracy. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1982-05-04 poz. 112

  Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o urzędzie Ministra Kultury i Sztuki.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-16 poz. 195

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.

 • Monitor Polski 2003 nr 24 poz. 346

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Sztuki Ukrainy na lata 2003-2005, sporządzonego w Warszawie dnia 19 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-29 poz. 1037

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-10 poz. 1033

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.