Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 504 z 1950

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 listopada 1950 r. w sprawie zmiany ordynacji telefonicznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1950-11-18
Data wejscia w życie:1950-12-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 504 z 1950pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 504 z 1950 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 505 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1950 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym za rok 1950 dla zapewnienia rozwoju gospodarki hodowlanej w rolnictwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 503 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie stosunków służbowych nauczycieli szkół zawodowych i zakładów naukowych podległych Ministrowi Żeglugi oraz wynagrodzenia pedagogicznych i wychowawczych pracowników kontraktowych w szkołach, zakładach i na kursach podległych temuż Ministrowi.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 506 z 1950

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym.

zamów dokument

Porady prawne

 • Prośba o zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego

  Czy podatnik - osoba fizyczna może zwrócić się do Prezydenta Miasta z prośbą o zwolnienie z należnego podatku dochodowego. Czy Prezydent posiada taką moc, aby zwolnić (...)

 • Zawieszenie egzekucji podatku

  Czy złożenie podania do Urzędu Skarbowego o rozłożenie zaleglosci podatkowej na raty wstrzymuje egzekucję komorniczą (są zmiany w przypadku decyzji podatkowych, które (...)

 • Odwołanie od odmowy rozłożenia na raty

  Urząd wydaje decyzję negatywną o rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego. Wiem, że jest to decyzja uznaniowa i merytorycznie w zasadzie nie ma sensu się odwoływać. (...)

 • Definicja organu podatkowego

  Czy przepis art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej oznacza, że organ kontroli skarbowej jest organem podatkowym mimo, że nie jest wymieniony w art. 13 ordynacji (...)

 • Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie

  Czy organ podatkowy (dyrektor izby celnej), wydający decyzję na skutek złożenia odwołania od decyzji organu I instancji, może dowolnie przedłużać termin wydania decyzji (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-06 poz. 331

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

 • Komunikat UE z 2010-07-15 nr 191 poz. 11

  Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2010 r. przez Księstwo Lichtensteinu przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-4/10)

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-25 poz. 718

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2012

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1046

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-24 poz. 734

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.