Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 165 z 1953

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zasad zaszeregowania i przechodzenia do wyższych grup uposażenia oraz dodatków funkcyjnych i służbowych nauczycieli państwowych szkół artystycznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1953-08-01
Data wejscia w życie:1953-09-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 165 z 1953pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 165 z 1953 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 169 z 1953

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 1953 r. w sprawie wypowiedzenia przez szereg państw międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 168 z 1953

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 sierpnia 1953 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 167 z 1953

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1953 r. w sprawie stosowania przepisów dekretu o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej do górniczego miernictwa powierzchniowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 166 z 1953

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 164 z 1953

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1953 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: bydgoskiego, krakowskiego, łódzkiego, olsztyńskiego, opolskiego, stalinogrodzkiego i szczecińskiego oraz zmiany rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 1950 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: łódzkiego, gdańskiego, kieleckiego, krakowskiego, poznańskiego, rzeszowskiego, warszawskiego, białostockiego i olsztyńskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 163 z 1953

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1953 r. w sprawie likwidacji odrębnych funduszów emerytalnych dla pracowników b. związków samorządu terytorialnego oraz ich przedsiębiorstw i zakładów.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 162 z 1953

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1953 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 161 z 1953

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1953 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952 r. w sprawie poddania Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza działaniu ustawy o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki na rok szkolny 1953/54.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 160 z 1953

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lipca 1953 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji dodatkowej z 13 maja 1950 r. do konwencji międzynarodowej z 23 listopada 1933 r. o przewozie towarów kolejami żelaznymi (KMT).

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 159 z 1953

  Konwencja dodatkowa do konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie towarów kolejami żelaznymi (KMT), podpisana w Bernie dnia 13 maja 1950 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Rachunkowość w szkole wyższej

  Jakie akty prawne regulują prowadzenie księgowości szkół wyższych ? Kto zatwierdza sprawozdania finansowe szkół wyższych?

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Zatrudnienie nauczyciela emeryta

  Jaka ustawa (ew. tym podobny dokument) ogranicza lub też zabrania zatrudnienie nauczyciela, który przeszedł na emeryturę?

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-15 poz. 1349

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-15 poz. 1350

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-28 poz. 365

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-06 poz. 1442

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-15 poz. 1406

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.