Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 42 z 1954

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1954 r. w sprawie trybu postępowania przy weryfikacji praw emerytalnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1954-03-18
Data wejscia w życie:1954-03-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 42 z 1954pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 42 z 1954 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 43 z 1954

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 marca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1951 r. w sprawie zwalczania stonki ziemniaczanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 46 z 1954

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 marca 1954 r. w sprawie wypowiedzenia przez Indie międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 44 z 1954

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 marca 1954 r. w sprawie terminu wejścia w życie przepisów o Społecznej Inspekcji Pracy w gospodarstwach rolnych, leśnych i ogrodniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 41 z 1954

  Dekret z dnia 18 marca 1954 r. o zmianie właściwości w zakresie weryfikacji praw emerytalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 45 z 1954

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 lutego 1954 r. w sprawie Studium Przygotowawczego dla Śpiewaków przy Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-16 poz. 830

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy emerytalnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy emerytalnych.

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-23 poz. 439

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania

 • Komunikat UE z 2010-05-01 nr 113 poz. 19

  Sprawa C-56/10 P: Odwołanie wniesione w dniu 2 lutego 2010 r. przez Agencję Wydawniczą Technopol sp. z o.o. od wyroku Sądu z dnia 19 listopada (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 374

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-27 poz. 1041

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych o ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.