Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 190 z 1955

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie określenia wynagrodzeń oraz zasad zawierania umów o wydanie w formie książkowej dzieł literackich, naukowych i zawodowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1955-06-11
Data wejscia w życie:1955-08-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 190 z 1955pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 190 z 1955 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 194 z 1955

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 lipca 1955 r. w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 189 z 1955

  Dekret z dnia 13 lipca 1955 r. o zmianie ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 192 z 1955

  Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej budownictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 191 z 1955

  Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 199 z 1955

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 lipca 1955 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Albanii do Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 198 z 1955

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie przystąpienia Indii do porozumienia dotyczącego ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 197 z 1955

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie przystąpienia Hondurasu do Międzynarodowej Organizacji Pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 196 z 1955

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie akceptacji przez Wenezuelę Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 195 z 1955

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Turcję, Luksemburg, Haiti i Francję Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 193 z 1955

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie przymusowego ściągania niektórych należności państwowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 97 poz. 843

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-13 poz. 662

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-26 poz. 524

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-13 poz. 1171

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1354

  Dokument Wypowiedzenia Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.