Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 54 z 1955

Wyszukiwarka

Tytuł:

Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. zmieniający ustawę o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1955-02-18
Data wejscia w życie:1955-02-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 54 z 1955pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 54 z 1955 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 61 z 1955

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie przekazania do postępowania arbitrażowego niektórych sporów o prawa majątkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 62 z 1955

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1955 r. w sprawie obowiązku uiszczania przedpłat na podatek gruntowy przez podatników podatku gruntowego, osiągających przychody z furmaństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 60 z 1955

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 59 z 1955

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1955 r. w sprawie stawki podatku gruntowego od przychodów osiąganych z czynności furmaństwa dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1955.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 58 z 1955

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1955 r. w sprawie wykonania dekretu o funduszu zakładowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 57 z 1955

  Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o zmianie dekretu o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 56 z 1955

  Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym niektórych dotychczasowych czynności sądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 55 z 1955

  Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o właściwości organów w zakresie publicznej gospodarki lokalami.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 53 z 1955

  Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o zmianie dekretu o podatku gruntowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 52 z 1955

  Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o funduszu zakładowym.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana umowy spółki jawnej

  Spółka złożyła wniosek do KRS o zmianę umowy spółki, a dokładnie paragrafu dotyczącego zmiany wysokości wnoszonych do spółki wkładów. Przedmiotem wkładu jednego (...)

 • Uprawnienia do obsługi betoniarki i agregatu

  Firma szkoleniowa prowadzi kursy i szkolenia. Ostatnio klienci pytają o kursy na obsługę betoniarek, agregatów tynkarskich i sprężarek. Takie uprawnienia wydaję po (...)

 • Umowa najmu a umowa dzierżawy

  Chcę oddać w dzierżawę maszyny robocze, które znajdują się w danym pomieszczeniu (lokalu). Czy powinna zostać zawarta jedna ogólna umowa dzierżawy na pomieszczenia (...)

 • Automaty do gry w prywatnych lokalach

  Chciałbym uzyskać informacje na temat umieszczania maszyn do gry (na żetony) w miejscach publicznych. Podobno od niedawna weszła ustawa zakazująca stawiania takich maszyn?

 • Protokół wypadku przy pracy

  Jakie elementy powinny znaleźć się w protokole, sporządzanym w razie wypadku przy pracy?

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2010-06-11 nr 152 poz. 14

  Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1945

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa.

 • Komunikat UE z 2006-11-10 nr 274 poz. 44

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4336 — MAN/Scania) (1)

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 77

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • Monitor Polski 2001 nr 45 poz. 742

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2001 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.