Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 126 z 1956

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1956 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez okręgowe komisje arbitrażowe w Białymstoku i Koszalinie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1956-07-03
Data wejscia w życie:1956-09-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 126 z 1956pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 126 z 1956 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 125 z 1956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw lubelskiego i warszawskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 124 z 1956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1956 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników farmaceutycznych oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 123 z 1956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie polepszenia sytuacji materialnej rencistów.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 127 z 1956

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 1956 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od chałupników świadczących usługi na rzecz jednostek handlu uspołecznionego.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 122 z 1956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 20 poz. 368

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie ustalenia na rok 2002 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych.

 • Monitor Polski 2009 nr 76 poz. 944

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 październiku 2009 r. nr 1130-35-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-18 poz. 703

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu podmiotów upoważnionych do udzielania niezbędnych informacji lekarzowi będącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu lekarza.

 • Monitor Polski 2002 nr 10 poz. 191

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Komunikat UE z 2007-01-27 nr 20 poz. 14

  Sprawa C-499/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Koszalinie (Rzeczpospolita Polska) w dniu 8 grudnia (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.