Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 212 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1956-07-16
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 212 z 1957pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 212 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 221 z 1957

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 sierpnia 1957 r. w sprawie złożenia przez Rumunię, Finlandię, Maroko, Tunis i Sudan dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 220 z 1957

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 1957 r. w sprawie wypowiedzenia przez Turcję i Bułgarię międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 roku.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 219 z 1957

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 1957 r. w sprawie uczestnictwa Polski w Światowej Organizacji Zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 218 z 1957

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 1957 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 217 z 1957

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 sierpnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 213 z 1957

  Dekret z dnia 23 sierpnia 1957 r. o realizacji zaległości w obowiązkowych dostawach mleka.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 216 z 1957

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 sierpnia 1957 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 215 z 1957

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 214 z 1957

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 listopada 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji i pięciu Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Brukseli dnia 11 lipca 1952 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 211 z 1957

  Umowy Światowego Związku Pocztowego: Światowa Konwencja Pocztowa z protokołem końcowym, załącznikami i regulaminem wykonawczym oraz postanowieniami, protokołem końcowym i załącznikami dotyczącymi korespondencji lotniczej, porozumienie o listach i pudełkach z podaną wartością z protokołem końcowym, regulaminem wykonawczym i załącznikami, Porozumienie o paczkach pocztowych z protokołem końcowym, regulaminem wykonawczym i załącznikami, Porozumienie o przekazach pocztowych i o pocztowych bonach podróżnych z regulaminem wykonawczym i załącznikami, Porozumienie o przesyłkach za pobraniem z regulaminem wykonawczym i załącznikami, Porozumienie o prenumeracie dzienników i czasopism z regulaminem wykonawczym i załącznikami, podpisane w Brukseli dnia 11 lipca 1952 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-08 poz. 1114

  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-07 poz. 248

  Drugi Protokół do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzony w Hadze dnia 26 marca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1066

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiego Komitetu Doradczego

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-07 poz. 249

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 71 poz. 903

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 września 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o ochronie określonych dóbr kultury, podpisaną w Waszyngtonie dnia 11 maja 2004 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.